SPONSORZY

Poniżej przedstawiamy zakres oferty Splendour dla sponsorów i partnerów:

  • przygotowanie strategii dot. sposobu komunikacji działalności sponsora a także nadzór nad realizacją planu działań
  • kompleksowa analiza potencjału medialnego drużyn i zawodników
  • ewaluacja efektywności i skuteczności sponsoringu w sporcie
  • analizy audytorium wydarzenia sportowego
  • poszukiwanie partnera sportowego
  • przygotowanie strategii komunikacyjnej sponsora
  • nadzór nad realizacją planu sponsoringowego przez klub
  • kompleksowa analiza potencjału medialnego drużyn i zawodników